6000

Fjerning av oljekamin og tank

Nå får du 6 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og tank samtidig som du legger om til en rentbrennende klebersteinsovn. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Eldre kaminanlegg er lite energieffektive. De utnytter normalt kun rundt 60 prosent av energien i oljen eller parafinen, sammenlignet med rentbrennende vedovner som utnytter opp til 85 prosent av energien i brenselet. I tillegg betaler du unødvendig mye for varme, på grunn av den høye oljeprisen.

Erstatter du oljekaminen med en klebersteinsovn, får du penger tilbake for fjerningen av oljekaminen. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av den nye varmeløsningen. En Klimavennlig varmeløsning vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere.

Fjerning av oljekamin og tank egner seg best for deg som:

  • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020.
  • Vil erstatte fossil oppvarming med en mer energieffektiv løsning.
  • Ønsker mer forutsigbare og lavere oppvarmingskostnader.
  • Ønsker moderne oppvarmingsløsning.

Se våre klebersteinsovner.
Søk om støtte på Enova.