Kleberstein

OmKleberstein3bilderOvner av massiv kleberstein fra Norsk Kleber er ikke bare en ovn, men et eksklusivt møbel tatt rett fra naturen. Hver kakkel i ovnen har forskjellig struktur og mønster, og ingen ovner blir helt like. Vår kleberstein er grå med lys struktur. Våre klebersteinsovner er et varmende kunststykke som vil vare i generasjoner. Norsk Kleber er den eneste norske produsenten av klebersteinsovner og peiser.

Kleberstein er en metamorf bergart. Det betyr at den er dannet av andre bergarter under trykk og høy temperatur for 500 mill. år siden. Klebersteinen er en myk steinart, lett å forme og god å ta på. Den tåler varme opp til 1550 °C, er frostsikker og motstandsdyktig mot kjemikalier. Klebersteinen fra Norsk Kleber har høyt talkuminnhold. Den er porøs ,tung og har derfor usedvanlig god magasineringsevne, og er naturens eget vidundermateriale. I Norge har kleberstein vært brukt til kokekar og bruksgjenstander like lenge som det har vært bosetning i Nord-Gudbrandsdalen, siden eldre jernalder. I steinalderen ble den spesielle steinen brukt til køller, hakker og økser. Fra bronsealderen ble den også brukt til spinnehjul, vevlodd, garnsøkker og støpeformer. Det er gjort funn i våre klebersteinsbrudd som forteller at vikingene benyttet kleberstein til gryter og andre bruksting. Andre funn viser at vikingene også brukte kleberstein til oppvarming av boligen. Utvinning av klebersteinsgryter som ble hugget direkte ut av fjellveggen, ble for mange en viktig tilleggsnæring. Fra 1200-tallet ble kleberstein benyttet til dekor. Flere slott, kirker og katedraler har utsmykninger av kleberstein. Den mest kjente er Nidarosdomen som i sin helhet er dekorert med kleberstein. På slutten av 1600- tallet startet produksjonen av ildsteder av klebersteinen i Gudbrandsdalen. På slutten av 1800-tallet ble det opprettet flere selskaper på Otta, for produksjon av ovner og peiser av kleberstein. AS Østlandske Stenexport kjøpte opp store deler av klebersteins -virksomheten på Otta i perioden1915 til 1918, og ble den dominerende produsenten. I 1980 ble AS Østlandske Stenexport kjøpt av Granit Kleber AS. I 2014 endret Granit Kleber navn til Norsk Kleber. Som alle bergarter varierer klebersteinens kvalitet fra sted til sted. Vår kleberstein, fra brudd i Gudbrandsdalen og Handöl i Sverige, er av en spesiell kvalitet som egner seg særlig godt til ovner og peiser, noe som flere generasjoner har hatt nytte av.