Vanlige spørsmål

 1. Hva slags ved anbefales det å fyre med?
  Vanlige tresorter. veden må være tørr gjerne 2 års tørking.
  Max 17-20 % fuktighet i veden er tørr ved.
 2. Hvordan skal man fyre?
  Se Fyr riktig
 3. Hva bør man sette klebersteinen inn med?
  Vi leverer et 100% naturprodukt som er best i sin naturlige form.
 4. Hvordan fjerner man stearin på steinen?
  Vis forsiktighet med stearin i nærheten av ovnen.
  Stearin fjernes med stålull eller trekkes ut med varmepistol hvis man ønsker å fjerne flekken med en gang. vil fordampe etterhvert ved vanlig fyring.
 5. Når jeg fyrer opp i ovnen renner det sotvann ut mellom skjøtene - hvorfor?
  I oppstartsfasen med en ny ovn kan dette være vanlig da steinen inneholder fukt.
  Etter en tids fyring er steinen tørr. dersom problemet vedvarer er det gjerne et annet problem.
  Ofte kondens i pipe eller dårlig trekk.
 6. Ovnen min trekker så dårlig.
  Undersøk pipe. vi anbefaler at lufttilførselen i rommet er god,
  Pipetrekk er god og at det fyres med tørr ved. dersom boligen har balansert ventilasjon viser vi til spesialtilkobling av friskluft på flere av ovnene.
 7. Ovnen blir ikke varm.
  Dersom riktig fyringsprosedyre er utført bør man se på om det er for god trekk, eller falsk luft som trekker varme ut i pipe.
 8. Hvorfor er det ikke askerist og askebøtte til ovnene?
  Dersom man fyrer med tørr ved og full trekk blir det lite aske i kleberovnene.
 9. Glasset på døren er alltid sotet.
  Dette kan igjen skyldes fyringsteknikk og trekk.
  Fyr med full trekk, bruk kun tørr ved, ikke bruk papir.
 10. Ovnen min har forskjellige nyanser i kaklene.
  Kleberstein er et naturprodukt som kan ha varierende nyanser.
  Hver kakkel i ovnen har forskjellig struktur og mønster, og ingen ovner er helt like.
  Klebersteinen er grå med lys struktur.
 11. Stein med skår/sprekker.
  Dersom kun kosmetisk kan dette repareres med rep.settet eller monteres bak.
  Dersom gjennomgående sprekk med fare for røyk/soting bør man bytte.
 12. Skal man lime sammen ovnen med limet som følger med ovnene?
  Nei. er kun til smårep.
 13. Jeg kan gjerne kjøpe b-vare.
  Vi har ikke b-vare