Peiser

Åpne peiser og gruer laget av massiv kleberstein er typisk for flere dalstrøk i Norge. De ble på 1800– tallet også populære i herskapshus i byene. I gamle dager brente man gjerne tyrirot i slike peiser, siden de var tette og meget energirike, således kunne de avgi varmen til klebersteinen. På denne måten kunne selv en åpen grue av kleberstein bli relativt effektiv. Vi lager den dag i dag fremdeles åpne gruer og peiser som de ble laget for flere hundre år siden. Slike peiser er fremdeles populære i hytter. I tillegg til tradisjonelle åpne peiser og gruer lager vi også moderne varianter, gjerne etter en skisse fra arkitekt eller kunde. Slike skisser bearbeider vi basert på vår kunnskap om peis og stein. Selve peisen lager vi som et unikt produkt hos oss med hjelp av moderne computerstyrte maskiner samt håndverk. Våre peismedarbeidere har fått opplæring i faget gjennom mange generasjoner. Slik er kunnskapen bygget opp og gitt videre gjennom århundre med et unikt og godt produkt som resultat.

Ved siden av åpne peiser og gruer lager vi også peiser rundt en stålinnsats. Slike innsatspeiser med kleber rundt er noe mere effektive enn åpne peiser og krever noe mindre plass.

Dersom man skal bygge hus eller hytte anbefaler vi å ta tidlig kontakt med oss slik at man har mulighet til å få seg da eller senere en flott klebersteinspeis. Ved byggingen kan det da tas hensyn til fundamentering, lufttilførsel, pipedimensjonering, brannmur samt plassbehov.